Most Recent

Latest Updates

Proposed Salary Standardization Law (SSL) VI

Proposed Salary Standardization Law (SSL) VI

Proposed Salary Standardization Law (SSL) VI
Proposed Salary Standardization Law (SSL) VI

The proposed "Salary Standardization VI" seeks to grant increases to the basic salary of government workers, to be given in four (4) tranches. This will allow them to cope with the continually rising prices of basic commodities and services to be able to continue to provide decent living to their families. More importantly, the proposed bill intends to convey the government's gratitude for their selfless service and utmost dedication to their work. 

The proposed measure will make the compensation of government workers competitive, thus helping retain the incumbent employees and attract applicants at the same time. Through this, we can expect a more vibrant and robust civil service in the country.

Under this bill, government employees with Salary Grade 11 will receive P29,700 in the First Tranche and P39,531 in the Fourth Tranche.

“Napaso na noong nakaraang taon ang Salary Standardization Law (SSL) 5 na pinatupad ng nakaraang administrasyon na tumutugon sa tumataas na cost of living o gastusin. Patuloy pa rin naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo kaya dapat ay may kaakibat na pagtaas din sa sahod ang mga kawani ng gobyerno upang sila ay makapagbigay ng disenteng pamumuhay sa kani-kanilang pamilya," said Estrada.

"The bill intends to convey the government’s gratitude for their selfless service and utmost dedication to their work. Also, it will make the compensation of government workers competitive, thus helping retain the incumbent employees and attract applicants at the same time. Through this, we can expect a more vibrant and robust civil service in the country," he added.

No comments

FREE! MATATAG DLL Quarter 1 Wk 1Click Here

X